Yrittäjyys Suomessa 9.11.2010

MariKiviniemi-7590.jpg

Kiviniemi: Byrokratiaa kevennettävä riittävän rohkeasti

9.11.2010

Pääministeri Kiviniemi nostaisi yrittäjyyspolitiikan ensi hallituskauden kärkiteemaksi. Kiviniemi puhui Kauppalehden ja OP-Pohjola-ryhmän järjestämässä Yrittämisen tulevaisuus -seminaarissa Helsingissä eilen maanantaina.

– Lamasta toipuva, mutta pitkäaikaistyöttömyyden uhkaama Suomi on vaarassa jäädä pidemmällä aikavälillä kiinni hitaan kasvun kierteeseen. Samalla maatamme haastavat ilmastonmuutos ja ikääntyminen. Mikäli emme ole valmiita uudistumaan, edessämme on näivettyminen ja supistuva talous, Kiviniemi sanoi.

– Koko Suomen menestymisen turvaksi tarvitsemme vahvan näkemyksen vahvan kasvun Suomesta. Yrittäjyys sekä usko osaamiseemme ja menestymiseemme ovat tie hyvinvointiin tänäkin päivänä.

Kiviniemi esitti, että yrittäjäpolitiikkaa linjataan jatkossa heti hallituskauden alussa tehtävällä päätöksellä, jossa yrittäjäpolitiikan tavoitteista ja sisällöstä sovittaisiin mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kunkin ministeriön tehtäväksi jää ohjelman tarkka toteuttaminen.

Kiviniemi esitti myös omia painotuksia yrittäjyyden kehittämiseksi:

– Tutkimus- ja tuotekehitykseen käytettävistä tukieuroista, yli kaksi miljardia nykyisellään, yhä useampi on ohjattava tuotteistamiseen, kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen.

– Innovaatioiden lisäksi erityisesti työllistämiseen, mukaan lukien myös aloittelevien yrittäjien oma toimeentulo, on perusteltua ohjata tarvittaessa mittavaakin julkista tukea. Myös erityisrahoituksessa valtion riskiä voidaan lisätä.

– Byrokratian keventämisessä tulee edetä riittävän rohkeasti. Velkajärjestelyä on kehitetty reippaasti tämän hallituspohjan aikana. Vielä on katsottava, olisivatko nopeammat menettelyt mahdollisia.

– Julkisuudessa on esitetty yrittäjien verotukseen muutoksia, jotka johtaisivat palkansaajaa korkeampaan verotukseen. Olen asiasta eri linjoilla. Liian tiukka verolinja vaurioittaisi uutta talouskasvua ja iskisi raskaasti yleiseen yrittäjäilmastoon. Nykyinen veromalli on osoittanut toimivuutensa. Liian pitkälle menevät, kasvua haittaavat esitykset muistuttavat lähinnä oman oksan sahaamista. Yrittäjän verotus kaipaa evoluutiota revoluution sijaan.

Yrittäjyyteen panostamista vastaan Kiviniemi sanoi edellyttävänsä, että yrittäjät tuovat omalla kovalla työllään ja rohkeilla näkemyksillään yhä useammalle suomalaiselle työtä ja toimeentuloa.

– Minulle yrittäjyyteen ja työhön panostaminen tarkoittaa samalla sitä, että pidämme hyvän huolen heistä, jotka eivät itse siihen kykene. Muutoin en lupaa tulevaisuudelta kuin työtä, työtä ja työtä. Mutta työn tulee olla sellaista, jossa viihtyy ja johon saa perhe- ja muun elämänsä luontevasti sovitettua.